Sức ép tỷ giá năm 2016 dự báo sẽ mạnh lên

Trong năm tới sức ép đối với tỷ giá sẽ mạnh hơn. Đây là nhận định trong báo cáo triển vọng Việt Nam năm 2016 do ủy ban giám sát tài chính quốc gia vừa công bố. Báo cáo dự báo một số yếu tố không thuận lợi cho cán cân thanh toán bao gồm nhập siêu ở mức 4 tỷ USD, cao hơn mức 3,2 tỷ USD cho năm nay. Xu hướng mất giá so với USD của đồng tiền các nước cũng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá của hàng xuất khẩu Việt Nam, nhất là xuất khẩu nông sản. Do đó chính sách tỷ giá nói riêng và chính sách tiền tệ nói chung cần linh hoạt và được hỗ trợ đồng bộ bởi các chính sách khác như chính sách tài khóa hay chính sách thương mại.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments