Chính sách nhà ở công tại Singapore

Có nhiều nghiên cứu về chính sách nhà ở tại Singapore đã chỉ ra rằng việc đưa người dân vào ở các khu nhà ở công là một trong những chính sách an sinh tốt nhất của chính phủ Singapore trong 50 năm qua. Điều này không chỉ giúp ích cho người dân an cư mà còn giúp hạ nhiệt giá nhà tại nơi vốn là một trong những quốc gia có giá bất động sản cao nhất nhì châu Á. Kể từ năm 1965, người lao động Singapore bắt buộc phải tham gia quỹ dự phòng trung ương CPF bằng cách đóng từ 20-25% thu nhập hàng tháng. Quỹ này là căn cứ sau đó giúp người lao động có thể đăng ký mua nhà HDB. Khác với nhà ở xã hội, nhà công của Singapore do chính người lao động sở hữu và được coi như món đầu tư tốt cho rất nhiều người. Người lao động tham gia quỹ CPF khoảng từ 12-15 năm là có thể trả tiền mua nhà HDB. Theo quy định chỉ công dân Singapore và thường trú nhân mới được đăng ký mua nhà loại này.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments