Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội ở cộng đồng ASEAN

Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập hứa hẹn là một thị trường màu mỡ cho các nước trong khu vực và không ít doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội mới này. 1 tỷ USD là con số các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng lợi mỗi năm khi thuế suất các nước trong AEC cùng về 0%. Cũng theo đại diện của Bộ tài chính, AEC còn đưa tới cho doanh nghiệp và nền kinh tế những lợi ích lâu dài khác.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments