Giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đạt 50%

Số tiền cam kết cho vay và giá trị giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ hiện đã tăng nhanh so với thời kỳ đầu thực hiện. Tuy nhiên tiến độ vẫn còn chậm. Các ngân hàng hiện đã cam kết cho vay hơn 24.100 tỷ đồng từ gói tín dụng này, đạt 80% kế hoạch, trong đó đã giải ngân được 15.400 tỷ đồng đạt 52%.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments