Nợ xấu các ngân hàng tại TP.Hồ Chí Minh giảm còn 2,3% tổng dư nợ

Tính đến ngày hôm nay, nợ xấu của các ngân hàng tại TP.Hồ Chí Minh giảm còn 2,3% tổng dư nợ. Đây là thông tin từ đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Hiện nay thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã tốt hơn rất nhiều so với những năm 2011-2012. Các ngân hàng chủ yếu cho vay tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh với tỷ lệ vốn cho vay chiếm đến 80% tổng dư nợ. Lượng kiều hối trên địa bàn thành phố cả năm nay cũng tăng 10% so với năm ngoái, đồng thời đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh năm 2016 sẽ tập trung chủ yếu vào 2 vấn đề lãi suất và tỷ giá.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments