Trung Quốc cập nhật khung chính sách để ngăn chặn rủi ro tài chính

Ngân hàng trung ương Trung Quốc PBOC vừa cho biết sẽ cập nhật khung chính sách vĩ mô thận trọng nhằm hạn chế rủi ro tài chính mang tính hệ thống. Theo đó cơ chế mới sẽ cân nhắc nhiều khía cạnh khi đánh giá hệ thống tài chính để ngăn chặn rủi ro và cải thiện sự điều chỉnh không theo chu kỳ. Cụ thể tỷ lệ vốn tối thiểu sẽ là yếu tố cốt lõi trong quá trình đánh giá rủi ro khoản vay của ngân hàng. Ngoài các khoản vay, các tài sản khác như tài khoản đầu tư, trái phiếu và cổ phiếu sẽ được bổ sung vào danh sách đánh giá của PBOC. Đối với các tổ chức tài chính, đặc biệt trong năm 2015 cũng đánh dấu nhiều bước ngoặt quan trọng của Trung Quốc trong việc tự do hóa hệ thống tài chính, dỡ bỏ hạn chế với lãi suất ngân hàng và cho phép các ngân hàng tự do hơn trong việc cho vay. Tuy nhiên để chống lưng cho nền kinh tế trước tác động từ những cải cách trên, chính phủ Trung Quốc ước tính sẽ tăng thâm hụt ngân sách lên tương đương 3% GDP trong năm 2016 từ mức mục tiêu 2,3% trong năm 2015.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments