Vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất 5%/năm từ 2016

Từ ngày mai, lãi suất vay mua nhà ở xã hội sẽ áp dụng ở mức 5%/năm. Trong năm vừa qua những người mua nhà vẫn khó vay tiền do quy định ngặt nghèo. Theo quy định thu nhập dưới 9 triệu đồng mới là thu nhập thấp đủ điều kiện được vay ưu đãi nhưng các ngân hàng lại đòi hỏi có thu nhập trên 9 triệu để đảm bảo khả năng trả nợ.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments