Bộ tài chính vẫn quyết định tăng phí qua trạm BOT từ 1/1/2016

Liên quan đến đề nghị của Bộ giao thông vận tải về việc lùi thời gian tăng phí qua các trạm thu phí BOT thay vì ngày 1/1/2016 sẽ lùi xuống ngày 1/6/2016, mới đây Bộ tài chính đã không đồng ý và vẫn giữ nguyên thời gian như ban đầu.

Theo đại diện Vụ chính sách thuế Bộ tài chính, lý do bởi cả nước hiện có 53 trạm đang tiến hành thu phí và 10 trạm sẽ bắt đầu thu kể từ ngày 1/1 nhưng Bộ giao thông vận tải chỉ đề nghị lùi thời gian thu phí của 23 trạm. Điều này không đảm bảo công bằng giữa các chủ đầu tư. Ngoài ra văn bản của Bộ giao thông vận tải gửi đến Bộ tài chính chỉ cách ngày tăng phí 1 tuần nên không đủ thời gian nghiên cứu ban hành thông tư mới.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.