Hội nghị tổng kết 4 năm nghị quyết 13 về đầu tư hạ tầng giao thông

Trong giai đoạn 5 năm từ 2011-2015, kết cấu hạ tầng giao thông của nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, trong đó đặc biệt nhất là huy động được số vốn kỷ lục từ nhiều thành phần kinh tế để cùng đầu tư kết cấu hạ tầng. Đó là khẳng định của thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết ngành giao thông vận tải trong chiều ngày hôm nay.

Phát biểu tại hội nghị, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hiệu quả trong việc huy động nguồn lực xã hội vào đầu tư hạ tầng giao thông. Hiện cả nước đã có hơn 700 km đường cao tốc và một hệ thống cảng biển hiện đại. Việc đưa vào khai thác dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hút đầu tư khi chỉ 5 tháng đi vào hoạt động, dự án đường Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 16.000 tỷ đồng đầu tư vào khu vực Tây Nguyên. Nhiệm vụ trong năm 2016 Bộ giao thông vận tải sẽ cổ phần hóa 30 doanh nghiệp còn lại và đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng giao thông, hướng đến mục tiêu đến năm 2020 nước ta sẽ có 2.500 km đường cao tốc.

This entry was posted in Đầu tư. Bookmark the permalink.
0 comments