Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD từ ngày hôm nay

Bắt đầu từ ngày hôm nay 4/1/2016 ngân hàng nhà nước sẽ công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD mỗi ngày.

Trước đây tỷ giá được xác định trên thị trường để giao dịch là tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Mức này sẽ được cố định trong khoảng thời gian dài và chỉ được điều chỉnh theo công bố của ngân hàng nhà nước. Ví dụ trong năm 2015 thì tăng 1% vào ngày 7/1, tăng tiếp 1% vào ngày 7/5 và tăng thêm 1% nữa vào ngày 19/8. Còn với tỷ giá trung tâm, mức này sẽ được điều chỉnh liên tục hàng ngày tùy thuộc vào diễn biến của tỷ giá bình quân có trọng số liên ngân hàng cộng với biến động của đồng USD so với các đồng tiền khác vào ngày liền trước cùng với đó là những cân đối vi mô. Các ngân hàng thương mại sẽ có biên độ cộng trừ 3% để giao dịch mua bán.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.