Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VNĐ với USD

Kể từ ngày hôm nay 4/1, ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện công bố tỷ giá trung tâm của VNĐ với USD và tỷ giá tính chéo của VNĐ với một số ngoại tệ khác. Tỷ giá này được công bố hàng ngày là cơ sở để các tổ chức được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán. Cách thức điều hành tỷ giá mới cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hàng ngày theo diễn biến cung cầu ngoại tệ trong nước, biến động trên thị trường thế giới nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý của ngân hàng nhà nước theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

 

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments