Doanh nghiệp taxi buộc giảm giá cước do giá xăng giảm

Sau khi giá xăng tiếp tục giảm 370 đồng/lít vào chiều qua, ngay trong sáng nay đại diện Sở tài chính TP.Hồ Chí Minh khẳng định sắp tới các doanh nghiệp taxi buộc phải giảm giá cước. Sở tài chính thành phố cho rằng lý do doanh nghiệp taxi không giảm giá cước là chưa hợp lý với diễn biến giá xăng dầu tiếp tục giảm. Thời gian tới doanh nghiệp taxi có thể giảm 500 đồng/km.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments