Doanh nghiệp Việt Nam đạt giải thưởng “Chất lượng quốc gia” còn ít

Mới đây một loạt các bảng xếp hạng năng suất lao động của khu vực châu Á cũng như trên thế giới đã được công bố. Ở những bảng xếp hạng này năng suất lao động của người lao động Việt Nam luôn bị xếp ở cuối bảng. Câu chuyện năng suất, chất lượng một lần nữa lại là một vấn đề nóng trong buổi công bố 20 năm giải thưởng “Chất lượng quốc gia” vừa được Bộ khoa học công nghệ tổ chức vào chiều nay. Giải thưởng “Chất lượng quốc gia” hiện là giải thưởng duy nhất đến thời điểm này được công nhận trong hệ thống quy phạm pháp luật của Việt Nam. Doanh nghiệp đạt giải thưởng đồng nghĩa sẽ nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ.

Để đạt được giải thưởng các doanh nghiệp phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ bao gồm: chiến lược, vai trò lãnh đạo, phát triển khách hàng và nguồn nhân lực. Bộ tiêu chí này đã được xây dựng từ cách đây 20 năm thể hiện được tầm nhìn xa cũng như kỳ vọng của hội đồng giải thưởng với các doanh nghiệp và nền kinh tế. Thế nhưng không biết bộ tiêu chuẩn quốc tế này quá khắt khe hay khả năng hội nhập của doanh nghiệp Việt còn thấp mà 20 năm qua chỉ có gần 1.700 doanh nghiệp đạt được giải thưởng này. Con số là hàng nghìn nhưng lại quá nhỏ bé trên tổng số hàng trăm nghìn doanh nghiệp. Để tăng năng suất lao động thì ngoài việc tổ chức đào tạo, nhiều doanh nghiệp đã gắn liền trách nhiệm của người lao động với quyền lợi cụ thể. Ngoài doanh nghiệp thì hiện 70% người lao động của Việt Nam làm trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, thiết bị lạc hậu. Chính vì vậy nâng cao năng suất lao động ở lĩnh vực này đang là mục tiêu hàng đầu của Bộ khoa học công nghệ.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.