Doanh thu thị trường bảo hiểm năm 2015 cao nhất trong 5 năm

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm vừa qua đạt khoảng 68.000 tỷ đồng tăng hơn 21% so với năm trước đó và là mức tăng mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã đầu tư trở lại nền kinh tế 152.500 tỷ đồng.

 

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.