Hơn 4,7 tỷ đồng xử phạt các vi phạm an toàn thực phẩm

Năm 2015 Cục an toàn thực phẩm đã ra quyết định xử phạt hơn 260 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là có tới 203 công ty vi phạm về quảng cáo, 74 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã bị thu hồi và hơn 70 lô sản phẩm cũng đã bị tạm dừng lưu thông.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments