Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2015, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và 5 năm 2016-2020 do Bộ nông nghiệp&phát triển nông thôn tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội.

Tại hội nghị, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tập trung tái cơ cấu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao bền vững, đáp ứng nhu cầu trong nước và thúc đẩy xuất khẩu. Báo cáo của Bộ nông nghiệp&phát triển nông thôn cho thấy năm 2015, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp đạt 30,4 tỷ USD giảm nhẹ so với năm 2014. Nhưng đáng chú ý nhiều loại trái cây như nhãn, vải, xoài đã tiếp cận được một số thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, Australia, EU, Nhật Bản giúp ngành nông nghiệp giảm bớt phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu truyền thống.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.
0 comments