Thái Lan chuẩn bị triển khai dự án kinh tế số

Bộ thông tin và truyền thông Thái Lan cho biết nước này đã sẵn sàng triển khai 24 dự án với ngân sách 27 tỷ bạc khoảng 100 triệu USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế số. Các dự án trên sẽ xây dựng mạng lưới cộng đồng số trên cơ sở phát triển và nâng cấp trên 2.000 trung tâm đào tạo công nghệ thông tin hiện nay.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.