Doanh nghiệp Việt thống lĩnh M&A bất động sản năm 2015

Doanh nghiệp Việt Nam đang chiếm vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực mua bán sát nhập M&A bất động sản năm 2015 với quy mô ngày càng lớn mạnh và có xu hướng dẫn dắt thị trường, hợp tác bình đẳng với nước ngoài.

Hiệp hội bất động sản TP.Hồ Chí Minh cho biết thông qua hoạt động đầu tư hoặc mua đi bán lại các doanh nghiệp đã tự giải quyết một phần quan trọng hàng tồn kho và nợ xấu trên thị trường bất động sản. Theo thống kê chỉ riêng tại TP.Hồ Chí Minh đã có gần 1.200 dự án phát triển bất động sản có quy mô lớn.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments