Tiền Giang: hàng ngàn hecta nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị xóa sổ

Hàng trăm hộ dân cùng với khoảng 5.000 hecta nuôi trồng thủy sản ven biển tại Tiền Giang đang bị đe dọa xóa sổ, nguyên nhân chính là do xâm thực đang diễn biến phức tạp trong khi địa phương lại thiếu vốn để làm hệ thống đê kè bảo vệ.

Chỉ tính riêng trong tháng 10 và tháng 11/2015, gần 30 hecta nuôi trồng thủy sản của người dân tại huyện Tân Phú Đông và huyện Gò Công Đông đã bị cuốn trôi. Người dân chỉ có thể gia cố tạm để cứu vãn được phần nào hay phần đó. Hiện hệ thống đê tạm của Tiền Giang rất tạm bợ, riêng huyện Tân Phú Đông chưa có một mét đê kè nào được làm để bảo vệ người dân và bảo vệ đất sản xuất. Theo đại diện phòng nông nghiệp địa phương, hiện tỉnh cần làm hơn 200km đê kè biển và ven sông với số vốn trên 2.500 tỷ đồng nhưng mỗi năm hiện mới chỉ nhận được đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Đến nay tổng số diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh bị xóa sổ lên tới gần 200 hecta, diện tích này sẽ còn lan rộng hơn nữa bởi tình trạng xói lở đang tỷ lệ nghịch với khả năng làm đê kè tại địa phương.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.
0 comments