Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam được điều chỉnh vốn điều lệ

Thủ tướng chính phủ vừa đồng ý cho phép tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đến năm 2019 được điều chỉnh vốn điều lệ lên gấp hơn 70 lần. Cụ thể ngay trong năm nay tổng công ty này sẽ được tăng vốn điều lệ lên 32.000 tỷ đồng, đến năm 2019 sẽ tăng tới trên 70.000 tỷ. Hiện tại vốn điều lệ của công ty này chỉ là 1.000 tỷ đồng, vì thế đã gặp không ít khó khăn trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa cho những công trình giao thông lớn. Bởi theo luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước thì doanh nghiệp không được huy động vốn quá 3 lần chủ sở hữu.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments