TP.Hồ Chí Minh: dư nợ tín dụng tăng 13% trong năm 2015

Dư nợ tín dụng tại TP.Hồ Chí Minh năm 2015 đã tăng 13% so với năm 2014, tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể tổng dư nợ tín dụng đạt 1.200.000 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trung và dài hạn, trong đó dư nợ bằng đồng Việt Nam chiếm đến 88%. Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn chiếm khoảng 4,3% gần như không thay đổi so với năm 2014.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.