15% thông tin tố giác tham nhũng qua đường dây nóng là có cơ sở

Qua 25 ngày triển khai, đường dây nóng của cục chống tham nhũng đã tiếp nhận hơn 300 nguồn tin, trong đó 15% được xác minh là có cơ sở liên quan đến hành vi tham nhũng. Thông tin vừa được thanh tra chính phủ công bố trong cuộc họp báo quý 4 sáng nay.

Năm 2015 thanh tra chính phủ đã thực hiện 52 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 4.000 tỷ đồng, 18 hecta đất trong đó tổ chức thu hồi sau khi kết luận thanh tra hơn 2.200 tỷ đồng, chuyển sang cơ quan chức năng khởi tố 34 vụ. Lãnh đạo thanh tra chính phủ cho biết năm 2016 ngành thanh tra sẽ thực hiện thanh tra đột xuất, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm đồng thời đôn đốc xử lý sau thanh tra.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.