Điều chỉnh tăng vốn VEC để phát triển hệ thống đường cao tốc

Mới đây thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho phép tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC được điều chỉnh vốn điều lệ lên gấp hơn 70 lần đến năm 2019. Điều này được coi là chưa từng có tiền lệ đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khi thành lập vốn điều lệ chỉ có 1.000 tỷ đồng. Để thi công 5 tuyến đường cao tốc, doanh nghiệp này đã phải huy động vốn xã hội hóa lên tới 54.000 tỷ đồng tức là gấp 54 lần vốn điều lệ. Tuy nhiên cách đây 1 tháng nghị định 91 của chính phủ có hiệu lực đã quy định rõ doanh nghiệp không được huy động vốn quá 3 lần vốn chủ sở hữu. Quy định này khiến cho VEC khó có thể huy động đủ vốn cho dự án tiếp theo. Mới đây thủ tướng chính phủ đã chấp nhận tăng vốn điều lệ cho VEC lên 32.000 tỷ vào năm 2016 và lên 72.000 tỷ vào năm 2019. Toàn bộ vốn điều lệ cấp tăng thêm không phải là cấp tiền mặt mà được nằm ở 5 dự án cao tốc đã và đang thi công. Được tăng vốn điều lệ, dự kiến trong năm nay VEC sẽ huy động được nguồn vốn lớn cho 3 dự án cao tốc mới. Cũng theo Bộ giao thông vận tải, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp cho doanh nghiệp này thuận lợi hơn trong quá trình cổ phần hóa sẽ diễn ra trong thời gian tới.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments