Doanh nghiệp Việt mong muốn xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc

Thực tế phần lớn nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua con đường tiểu ngạch, và phương thức này cũng đã bộc lộ không ít khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Các doanh nghiệp nông sản đang muốn thay đổi điều này, mong muốn được đưa nông sản vào thị trường Trung Quốc một cách ổn định và lâu dài.

Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 5 tỷ USD/năm, chủ yếu các hoạt động xuất này qua đường tiểu ngạch. Các doanh nghiệp nhận định xuất khẩu còn có thể tăng lên gấp 2, thậm chí gấp 3 lần nếu được thực hiện qua đường chính ngạch bằng các hợp đồng thương mại. Khả năng xuất khẩu nông sản của ta lớn, nhu cầu tiêu thụ nông sản của thị trường Trung Quốc cũng nhiều nhưng cung chỉ gặp cầu một cách ổn định, bền vững khi nút thắt về phương thức xuất khẩu được gỡ bỏ, xuất khẩu tiểu ngạch dần được thay thế bằng xuất khẩu chính ngạch.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.