Ban nội chính trung ương tổng kết công tác 2015

Hôm nay ban nội chính trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Lê Hồng Anh ủy viên Bộ chính trị, thường trực ban bí thư, phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo và những tham luận tại hội nghị nhận định năm 2015 là năm cuối nhiệm kỳ với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tiến độ nhanh, chất lượng cao. Trong điều kiện đó ban nội chính trung ương đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiều phần việc như nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến các dự án luật quan trọng, cho ý kiến dự thảo văn kiện, đề án nhân sự cấp ủy chuẩn bị đại hội đảng, đề xuất về cơ chế phối hợp trong xét xử sơ thẩm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tham mưu xử lý một số vụ án có dấu hiệu oan sai, tham mưu hoàn thiện chế định thu hồi tài sản tham nhũng, đôn đốc thực hiện chỉ thị 35 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt, với chức năng là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, ban nội chính thường xuyên theo dõi, nắm tình hình đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong đó có việc đưa 8 vụ án nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm trước đại hội 12 của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đánh giá cao những kết quả mà ban nội chính đạt được, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh năm 2016 là năm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến khó lường, do vậy ban nội chính trung ương cần nâng cao hiệu quả và công tác tham mưu với Bộ chính trị , ban bí thư, ban chỉ đạo về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tham mưu về chủ trương nhằm xử lý những vướng mắc nảy sinh, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án, đồng thời kịp thời đề xuất Bộ chính trị, ban bí thư các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

This entry was posted in Lãnh đạo. Bookmark the permalink.