Gắn phòng chống thiên tai với phát triển kinh tế, xã hội

Chưa bao giờ biến đổi khí hậu lại tác động nhanh, mạnh và diễn biến khó lường như hiện nay. Chính vì vậy không chỉ trong năm 2016 này mà cả trong giai đoạn 5 năm tới cần phải có những biện pháp quyết liệt để phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch năm 2016-2020.

So với giai đoạn 5 năm trước đó từ 2011-2015, thiệt hại do thiên tai đã giảm đáng kể, về người giảm 53%, về vật chất giảm 32%. Theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, thành tựu này có được là do chúng ta đã chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Tuy nhiên trong 5 năm qua, hàng loạt hình thái thiên tai bất thường đã diễn ra như trận mưa lớn nhất trong vòng 50 năm ở Quảng Ninh, nắng nóng gay gắt nhất trong 60 năm ở Nam Trung Bộ, mực nước sông Mê-kong xuống thấp nhất trong cả thế kỷ. Vì vậy lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội sẽ là điều bắt buộc phải tính đến. Trong năm nay dự kiến Việt Nam sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống bản đồ cảnh báo thiên tai, bản đồ ngập lụt do nước dâng sau bão và cả lũ hồ thủy điện, đặc biệt là hệ thống cảnh báo động đất, sóng thần cho các vùng có nguy cơ cao.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments