Nút thắt trong xúc tiến xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc chưa tương xứng với tiềm năng, hướng đi nào từ xuất tiểu ngạch sang xuất chính ngạch, đó là những vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại buổi hội thảo quốc tế “Chính sách và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng” được tổ chức tại thành phố Cao Bằng sáng hôm nay.

600 đại biểu tham dự hội thảo ai cũng cùng một câu hỏi: Lý do gì mà nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ chiếm chưa đến 3% tổng giá trị nông sản nhập khẩu của thị trường này? Khó về hạn ngạch xuất khẩu, khó về hàng rào thuế quan nhưng khó nhất là việc chưa có những giải pháp để chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch theo hợp đồng thương mại quốc tế. Đây là nút thắt lớn nhất cần giải quyết thì mới có thể hiện thực hóa tiềm năng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc theo nhận định của nhiều doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế tại hội nghị sáng nay.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments