Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Hôm nay đã diễn ra lễ ký kết chương trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2018 giữa ủy ban an toàn giao thông quốc gia và công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự.

Năm an toàn giao thông 2016 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu ” Tính mạng con người là trên hết”, ủy ban an toàn giao thông quốc gia kêu gọi huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong 3 năm chương trình được ký kết hôm nay sẽ tập trung vào các nội dung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập huấn cho doanh nghiệp vận tải, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ chương trình “Vòng tay nhân ái” của ủy ban an toàn giao thông quốc gia, tổng kinh phí chương trình 15 tỷ đồng.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.