Tăng cường phối hợp tuyên truyền về lực lượng vũ trang

Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 tổng cục trong 2 năm 2014-2015. Tới dự hội nghị có đại tướng Ngô Xuân Lịch bí thư trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong 2 năm qua Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục chính trị công an nhân dân đã phối hợp tổ chức 7 cuộc hội thảo khoa học và nhiều cuộc tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” và chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 2 bên cũng tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang về 2 lực lượng cho cán bộ chiến sỹ quân đội, công an và các tầng lớp nhân dân, từ đó nêu cao trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ quân đội, công an và nhân dân cả nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments