TP.Hồ Chí Minh sẽ bù 1.000 tỷ đồng lãi vay cho công nghiệp hỗ trợ

TP.Hồ Chí Minh sẽ chi 1.000 tỷ đồng để bù lãi vay cho doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Những dự án này được ưu tiên vay vốn là đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, xây dựng nhà xưởng cao tầng. Ngoài ra TP.Hồ Chí Minh cũng sẽ bố trí quỹ đất phù hợp để thu hút đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.