Người lao động Việt Nam ở nước ngoài băn khoăn trước quy định đóng BHXH

Bắt đầu từ ngày 1/1 năm nay, tất cả lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điểm mới trong quy định này là những lao động chưa đóng bảo hiểm ở quê nhà cũng sẽ phải tham gia. Mức đóng sẽ là 22% của 2 lần mức lương cơ sở, với mức lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng. Tính ra mỗi người đi lao động nước ngoài cũng phải đóng gần 500.000 đồng tiền bảo hiểm xã hội mỗi tháng. Trong khi đó hầu hết những người đi lao động có hoàn cảnh khó khăn. Quy định mới này khiến cho nhiều người lao động ở nước ngoài cũng như người thân ở quê nhà không khỏi băn khoăn.Khoản tiền bảo hiểm sẽ tạo nên gánh nặng kinh tế cho chính họ.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments