Đà Nẵng: chấp thuận cho tàu cập cảng Tiên Sa mở cửa hàng miễn thuế

Từ giữa tháng 1 này, tàu du lịch nước ngoài khi cập bến và lưu trú qua đêm tại cảng Tiên Sa-Đà Nẵng sẽ được phép mở các cửa hàng miễn thuế trên tàu. Quyết định nhằm góp phần phục vụ tốt hơn cho du khách trong bối cảnh địa phương chưa thể cung cấp tất cả các dịch vụ mà du khách cần.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments