Giao thông làm bàn đạp để người dân Tây Nguyên phát triển kinh tế

Từ trước đến nay, nhắc đến Tây Nguyên người ta thường nhắc đến hạ tầng giao thông cách trở khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng sau hơn 40 năm, lần đầu tiên một loạt các quốc lộ đã được nâng cấp và sửa chữa như quốc lộ 20, sau khi sửa chữa thời gian đi từ TP.Hồ Chí Minh đến  TP.Đà Lạt đã giảm từ 8 tiếng xuống 5 tiếng. Điều này đã làm cuộc sống của người dân Tây Nguyên bước sang một trang mới.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.