Hệ lụy của việc chuyển mô hình thú y về cấp huyện quản lý

Để kiểm soát chặt chẽ tình hình gia súc, gia cầm tại các địa phương, ngành nông nghiệp Việt Nam vốn áp dụng cách thức quản lý các trạm thú ý theo ngành dọc, tức là trạm thú ý thuộc quản lý của Sở nông nghiệp&phát triển nông thôn cấp tỉnh. Tuy nhiên thời gian qua đã có một số địa phương tự ý chuyển các trạm thú y từ Sở về cho các huyện quản lý. Hải Dương, Đắc Lak và Hà Tĩnh đã thực hiện sự chuyển đổi này nhưng sau đó lại phải quay trở lại với mô hình hoạt động cũ. Trong khi chưa có một nghiên cứu cụ thể về hiệu quả của mô hình mới thì gần đây tỉnh Quảng Ninh lại tiếp tục gây xôn xao khi chuyển các trạm thú y về cho cấp huyện quản lý.

Từ đầu tháng 1 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã chuyển 26 trạm thú y, bảo vệ thực vật thuộc Sở nông nghiệp&phát triển nông thôn về cấp huyện quản lý. Về tới địa phương, 3 lĩnh vực thú y, khuyến nông và bảo vệ thực vật sẽ được gộp thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp. Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc chuyển đổi mô hình trạm thú y nhằm nâng cao vai trò quản lý của cấp huyện. Không chỉ ở Hải Dương, lần lượt các tỉnh như Đắc Lak, Hà Tĩnh đã phải chuyển trạm thú y hoạt động trở lại theo ngành dọc sau một thời gian chuyển về cho cấp huyện quản lý, bởi quá trình triển khai cho thấy việc gộp các ngành khuyến nông, bảo vệ thực vật vào với thú y làm mất đi sức mạnh của ngành.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.