Lâm Đồng: hạ tầng giao thông, giá trị cốt lõi để thu hút đầu tư nông nghiệp

Trong vài năm trở lại đây tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được hơn 110 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, gấp cả chục năm trước cộng lại. Ngoài những lợi thế về khí hậu, địa hình thì một trong những yếu tố hấp dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và gắn bó với Lâm Đồng chính là nỗ lực cải thiện hạ tầng giao thông trong 4 năm trở lại đây. Lãnh đạo của tỉnh kỳ vọng với việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông ở khắp 8.500 km đường, số lượng dự án đầu tư vào địa phương sẽ tiếp tục tăng lên, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người dân.

 

This entry was posted in Đầu tư. Bookmark the permalink.
0 comments