Mũ len gắn thiết bị lạ ảnh hưởng thính lực trẻ nhỏ

Hàng nghìn ông bố, bà mẹ thắc mắc tồn tại của thiết bị lạ trong chiếc mũ len. Và người trực tiếp bán sản phẩm khẳng định thiết bị có tác dụng với trẻ nhỏ. Vui tai hay giải trí cho trẻ bằng thứ âm thanh khó chịu là hoàn toàn phản khoa học mà thậm chí theo lời của bác sỹ, khi tiếp xúc nhiều với loại âm thanh này, hậu quả lâu dài sẽ không chỉ là biểu hiện nhức đầu hay ù tai. Bác sỹ cho biết ngay cả những tiếng ù có cường độ âm thanh rất bé , khó phát hiện nếu không chú ý khi phát ra từ thiết bị cũng gây ảnh hưởng đến thính lực, tâm lý và khả năng nhận thức của trẻ.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments