Bỏ quy định doanh nghiệp cá tra phải nộp hợp đồng xuất khẩu

Từ ngày 31/12/2015, khi làm thủ tục xuất khẩu cá tra, doanh nghiệp không phải xuất trình, nộp hợp đồng xuất khẩu với hiệp hội cá tra. Đây là thông tin từ hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEF.

Trước đây doanh nghiệp thủy sản đăng ký xuất khẩu với hiệp hội cá tra Việt Nam thì mới đủ điều kiện thông quan. Nhiều doanh nghiệp cho rằng quy trình này đã gây mất thời gian và tốn thêm chi phí. Do đó quy định này được ban hành nhằm giải quyết những vướng mắc về mặt thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.