Giảm khoảng 100.000 hecta trồng lúa trong năm 2016

Năm 2016 diện tích trồng lúa của cả nước dự kiến sẽ giảm khoảng 100.000 hecta. Số diện tích này sẽ chuyển sang trồng một số cây hàng năm khác trong đó chủ yếu là ngô và cây làm thức ăn chăn nuôi. Như vậy tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm khoảng 7,6-7,7 triệu hecta, năng suất bình quân dự kiến là 57,8 tạ/hecta. Ngành nông nghiệp sẽ tập trung nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản xuất lúa gạo thông qua tăng cường sử dụng giống lúa chất lượng và giá trị thương mại cao, các biện pháp thâm canh đồng bộ. Trong năm 2015 do ảnh hưởng của hạn hán và tác động của yếu tố thị trường, các địa phương cũng đã chuyển đổi khoảng 34.600 hecta gieo trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, các cây màu và cây làm thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.
0 comments