Hà Nội yêu cầu công khai thông tin về điều chỉnh quy hoạch

Phải công khai hơn nữa thông tin về quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. Đây là yêu cầu của chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung với Sở quy hoạch kiến trúc thành phố. Theo ông Chung hiện nay thông tin quy hoạch còn rất thiếu, việc xin ý kiến các sở ngành liên quan về điều chỉnh quy hoạch thường kéo dài gây tốn kém chi phí cho người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư chung của thành phố. Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội cần điều chỉnh theo hướng rút ngắn thời gian, mở rộng thông tin theo hướng có lợi cho người dân.

 

This entry was posted in Lãnh đạo. Bookmark the permalink.
0 comments