Thoái vốn theo lô, tăng tính hấp dẫn cho các nhà đầu tư

Thoái vốn theo lô được xem là giải pháp mang tính đột phá chưa có tiền lệ mà Bộ giao thông vận tải áp dụng trong 2 năm qua. Điều này đã tạo nên sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Một ví dụ cụ thể là mới ngày hôm qua, tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam đã bán hết ngay lập tức 100% cổ phần với chỉ 1 lô duy nhất. Cũng với hình thức thoái vốn này, Bộ giao thông vận tải đã thoái gần 4.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Năm ngoái, tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam IPO lần đầu phát hành 51 triệu cổ phần theo phương thức bán lẻ nhưng có rất ít nhà đầu tư quan tâm. Theo đề xuất của Bộ giao thông và được chính phủ cho phép thoái vốn theo hình thức một lô duy nhất, kết quả 100% cổ phần đã được bán hết. Đây chưa phải là trường hợp duy nhất, năm ngoái khi Bộ giao thông vận tải quyết định thoái toàn bộ 35% vốn nhà nước với hình thức theo lô tại tổng công ty xây dựng Cienco1 thì chưa cần chào bán, 2 nhà đầu tư chiến lược đã quyết định mua hết toàn bộ số cổ phần này.Việc bán cổ phần theo lô cũng là giải pháp để việc thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước diễn ra một cách triệt để. Sau khi Bộ giao thông áp dụng thành công thì phương thức thoái vốn theo lô cũng được chính phủ ban hành nghị định 41 để áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc. Bán cổ phần theo lô sẽ giúp các doanh nghiệp thoái hết vốn nhà nước triệt để. Các doanh nghiệp nhà nước sẽ thực sự được khoác lên mình một chiếc áo mới.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.