Cơ hội tuyển dụng cho các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán khi AEC có hiệu lực

Kế toán , kiểm toán là 1 trong 8 nhóm ngành được ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau, có nghĩa sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức được thành lập, nhân sự ngành này có thể tự do di chuyển giữa các nước thành viên ASEAN. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội cho những doanh nghiệp kế toán, kiểm toán tuyển dụng và lựa chọn được nhiều nhân sự giỏi.

Không cần xin phép và thi sát hạch, chỉ cần đăng ký hành nghề theo quy định của nước sở tại, nhờ có thỏa thuận công nhận lẫn nhau gần 190.000 người hành nghề kế toán, kiểm toán có thể tự do di chuyển trong cộng đồng chung kinh tế AEC. Thế nhưng đến cuối năm 2015, Việt Nam mới chỉ có 5.000 kế toán, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề quốc tế, tức là chiếm chưa đầy 3%. Vậy nên khi cánh cửa AEC đã mở, các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán ở Việt Nam sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn khi tuyển dụng.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments