Giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp giao thông

137 doanh nghiệp ngành giao thông đã thực hiện thành công cổ phần hóa vượt gấp đôi kế hoạch đề ra, đứng đầu các bộ ngành về tiến độ. Đây là kết quả mà ngành giao thông đã đạt được trong 4 năm qua. Bên cạnh sự chỉ đạo kịp thời của ban đổi mới doanh nghiệp trung ương thì phải kể đến những quyết sách đúng đắn của Bộ giao thông vận tải, trong đó có sự định hướng kịp thời các doanh nghiệp bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trước khi IPO.

 

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.