Gỡ khó trong cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập

Cả nước hiện có tới gần 56.000 đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng đến nay mới chỉ có duy nhất 1 đơn vị được cổ phần hóa đó là bệnh viện giao thông vận tải. Nút thắt được xác định là do hầu hết các đơn vị này đều chưa tự chủ được về tài chính. Thời gian qua Bộ giao thông vận tải đã chủ động tìm cách để gỡ nút thắt trên và cổ phần hóa thành công đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên trên cả nước.

Dột nát, bong tróc, trên 60 năm tuổi, những phòng bệnh đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có tiền để sửa chữa. Mỗi năm bệnh viện giao thông vận tải được cấp 25 tỷ đồng, số tiền này chỉ đủ để chi phí cho công tác thường xuyên. Chi phí còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào việc khám chữa bệnh của gần 100.000 thẻ bảo hiểm y tế. Nếu cổ phần hóa, nhà nước không còn cấp kinh phí. Trong 1-2 năm đầu tiên bệnh viện sẽ rơi vào tình trạng thu không đủ bù chi. Giải quyết khó khăn này, Bộ giao thông vận tải đã định hướng cho bệnh viện tìm và bán được 30% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là công ty cổ phần tập đoàn T&T trước khi IPO. Ngay sau đó tập đoàn này đã có những cam kết để hỗ trợ kinh phí cho bệnh viện trong những năm đầu hoạt động chưa có lãi. Theo đại diện Bộ giao thông vận tải, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khi cổ phần hóa, nhà đầu tư chiến lược không chỉ rất quan trọng mà nhiều khi quyết định tính sống còn của các đơn vị này. Chọn được nhà đầu tư chiến lược, gỡ được nút thắt trong cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ giao thông vận tải tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong các ngành khi đang lên kế hoạch để cổ phần hóa tiếp 2 đơn vị sự nghiệp nữa trong năm nay.

This entry was posted in Đầu tư. Bookmark the permalink.
0 comments