Hệ thống liên ngân hàng hoạt động 9h/ngày dịp cận Tết

Từ ngày 1-5/2, thời gian hoạt động của hệ thống liên ngân hàng mỗi ngày sẽ kéo dài thêm 1h để đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng cao dịp giáp Tết. Tại các khu công nghiệp, các máy ATM di động có thể được các ngân hàng tăng cường để tránh tình trạng quá tải.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.