TP.Hồ Chí Minh: thanh toán học phí qua thẻ học đường tại 100 trường

TP.Hồ Chí Minh sẽ phát hành 100.000 thẻ học đường tới 100 trường trên địa bàn. Với thẻ này phụ huynh học sinh có thể thanh toán học phí bằng nhiều phương thức khác nhau như ủy thác thanh toán tự động, internet banking, chuyển khoản. Trong 1 năm thí điểm, hơn 43 tỷ đồng học phí đã được thanh toán qua hệ thống này.

This entry was posted in Công nghệ. Bookmark the permalink.
0 comments