Vấn đề kinh tế được nhắc đến trong thông điệp liên bang của tổng thống Mỹ

Cách đây vài tiếng tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc thông điệp liên bang lần thứ 7 tức là thông điệp liên bang cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của ông Obama nhắc đến một loạt các vấn đề của nước Mỹ trong suốt 7 năm làm tổng thống của ông. Nhiều vấn đề kinh tế đã được nhấn mạnh trong bản thông điệp lần này.

Trong bài phát biểu, tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định nước Mỹ đang trong giai đoạn đi lên, kinh tế Mỹ đang phát triển tạo nhiều công ăn việc làm. Ông Obama cũng nhắc đến những nỗ lực về bảo hiểm y tế, các quỹ hỗ trợ sinh viên và cả những thành công trong công cuộc thu hẹp bất bình đẳng tiền lương như một cách khéo léo tổng kết lại những thành tựu của ông trong 7 năm làm việc tại Nhà Trắng nhằm thuyết phục cử tri Mỹ tiếp tục bỏ phiếu cho Đảng dân chủ trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Tổng thống Obama cũng đưa ra lời kêu gọi quốc hội hợp tác để cùng chính quyền thực hiện những công việc dang dở trước khi ông rời Nhà Trắng, trong đó có việc phê chuẩn hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP hay dỡ bỏ cấm vận với Cuba.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.