Việt Nam có nguy cơ trở thành thị trường tiêu thụ thép nhập khẩu

Việt Nam có nguy cơ trở thành thị trường tiêu thụ thép nhập khẩu. Đây là nhận định được hiệp hội thép Việt Nam đưa ra trong hôm nay bởi trong năm ngoái nước ta đã nhập tới 13,7 triệu tấn thép thành phẩm. Việc nhập khẩu thép tăng mạnh khiến tốc độ tăng trưởng sản xuất của doanh nghiệp trong nước vẫn thấp hơn nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.