Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng Việt Nam có thế mạnh

Văn phòng chính phủ vừa có ý kiến thông báo chỉ đạo của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của Bộ công thương. Theo đó năm 2016 Việt Nam sẽ đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng có thế mạnh như dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản, tạo việc làm thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu ngành công thương cần tập trung khai thác những điều kiện thuận lợi do các hiệp định thương mại đã ký kết mang lại. Phát triển thị trường trong nước, mở rộng hệ thống lưu thông, thương mại đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, xây dựng hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng chống hàng giả, hàng lậu.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.