Diện tích nuôi tôm nước lợ ĐBSCL sẽ tăng lên 650.000 hecta

Quy hoạch mới được Bộ nông nghiệp&phát triển nông thôn phê duyệt: diện tích nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL tới năm 2020 sẽ đạt 650.000 hecta tăng 30% so với hiện nay. Diện tích này sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 1,2 triệu người.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.
0 comments