Gần 200 vé tàu Tết được người mua trả lại mỗi ngày

Mỗi ngày có gần 200 vé tàu được người mua trước đó trả lại, do đó khách hàng chưa có vé có thể tìm mua lại qua các trang web. Đây là thông tin từ đại diện chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn. Trường hợp vé chợ đen hoặc đầu cơ, chi nhánh sẽ không bán lại các vé được trả trong ngày mà sẽ điều chỉnh bán ra một cách ngẫu nhiên bắt đầu từ 8h sáng ngày kế tiếp.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments